Ke stažení

Logo NMS

Základní

Hlavní logo NMS k obecnému použití. Dbejte na to, aby byl čitelný text „Market Research“.

Široké

Vhodné, pokud je nedostatek vertikálního prostoru v dokumentu.

Zjednodušené

Pro případy malého prostoru, kde by základní logo nebylo plně čitelné.