Občanská společnost v běhu: Srovnávací analýza občanské angažovanosti v zemích V4

Projekt se zaměřuje na srovnání občanské společnosti a postojů veřejnosti k občanské angažovanosti napříč zeměmi V4. Výstupy a analýzy budou založeny na 4 výzkumech, které budou realizovány v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku. V současné době existuje pouze málo studií, které by se tímto tématem do hloubky zabývaly v kontextu srovnání těchto společností. V posledních letech prošly všechny čtyři země výraznými změnami a musely se postavit několika politickým výzvám, ať již se jednalo o pokládání základů nových demokratických států, vymezení role práva, společenské i ekonomické krize či vstup do mezinárodního prostoru. Jak aktivní jsou občané těchto zemí dnes? Jak se dívají na vývoj demokracie v jejich zemích a trápí je stejné problémy? Během tří let trvání projektu se na tyto otázky a mnohé další pokusíme odpovědět. Sledujte nás!

Příspěvky

  • Získali jsme prostředky pro realizaci projektu skrze Visegrad Fund, děkujeme za tuto možnost! Začínáme!
Visegrad Fund

Hlavní koordinátor projektu pro Českou republiku:

Jarmila pilecká

jarmila.pilecka@median.cz

Hlavní koordinátor projektu pro Slovensko:

Michal Mislovič

michal.mislovic@median.sk

Hlavní koordinátor projektu pro Polsko:

Kamil kunc

kamil.kunc@nms.cz

Hlavní koordinátor projektu pro Maďarsko:

Attila Seres

attila.seres@nms-hu.com

Projekt je kofinancován Vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska skrze Visegrádské granty z International Visegrad Fund. Základním posláním tohoto fondu je rozvíjet a podporovat projekty pro udržitelnou regionální spolupráci v rámci Střední Evropy.