Home  /   Metody

Assisted Shopping Trips

Asistované nákupy pomáhají analyzovat chování a nákupní zvyklosti respondenta přímo na prodejní ploše. NMS Market Research také nabízí asistovaný nákup s kamerou, která umožňuje například rekonstruovat mapu respondentova pohybu v obchodě atp.  Více>>

CATI

Telefonické dotazování s využitím počítače je rychlým a efektivním způsobem sběru dat po celé ČR i dalších zemích. NMS Market Research disponuje vlastním CATI studiem a značkovým CATI softwarem vyvinutým přímo pro potřeby klientů NMS Market Research. Více>>

Face to Face Interviewing

F2F je klasická metoda dotazování s pomocí papírového dotazníku nebo notebooku. NMS Market Research disponuje vlastní rozsáhlou tazatelskou sítí, při sběru i zpracování dat je používán systém několikastupňové kontroly kvality. Více>>

Focus Groups

Focus Group je hloubková skupinová diskuze vedená s několika respondenty vybraných podle zadaných kritérií.  Diskuzi vede podle předem připraveného scénáře zkušený moderátor. NMS Market Research mimo jiné nabízí online přenos Focus Groups z pražského studia do Vaší kanceláře. Více>>

Mystery Shopping

Mystery Shopping pomáhá zjistit kvalitu zákaznických služeb prostřednictvím fiktivních zákazníků, kteří sledují úroveň prostředí a obchodní, komunikační a vyjednávací schopnosti personálu. Více>>

Online kvalitativní výzkumy

Agentura NMS Market Research online kvalitativní výzkumy formou internetových diskuzí, online fór a komunit. Nejedná se pouze o převedení již existujících metodologií do internetového prostředí, ale zejména v případě komunit a online fór o metody, které přináší nový typ informací a umožňují lépe řešit nejrůznější projekty a výzkumné problémy. Více>>

Online kvantitativní výzkumy

Agentura NMS Market Research nabízí nejrůznější formy online kvantitativních průzkumů. Tyto produkty pravidelně využívají klienti NMS Market Research pro nejrůznější typy projektů: testování nových produktů, zjišťování spokojenosti zákazníků či sledování dlouhodobých trendů. Od roku 2001 realizovala agentura NMS Market Research s využitím těchto produktů v online prostředí stovky nejrůznějších projektů. Více>>

Online Reporting

NMS Market Research umožňuje svým klientům prezentovat výsledky výzkumů formou online aplikací. Online aplikace agentury NMS Market Research umožňují klientům zpřístupnit čerstvá data a výsledky z výzkumů během nebo krátce po ukončení výzkumného projektu. Více>>