Home  /   Co umíme
Brand Výzkumy NMS Market Research odhalí silné a slabé stránky vnímání brandu a Vy tak můžete posílit obchodní potenciál své značky. NMS Market Research provádí komplexní výzkumy brandu jak v oblasti firem, tak jednotlivých produktů. Více
Churn Potřebujete zjistit motivace a vzorce chování odchozích zákazníků? Pomůžeme Vám formulovat doporučení vedoucí k nápravě situace a navrhneme, jak posílit loajalitu zákazníků. Více
Customer Experience

Pomůžeme zvýšit loajalitu Vašich zákazníků a zabráníme jejich odchodu ke konkurenci. Navrhneme Vám, jak vytvořit unikátní zákaznický zážitek, který Vám umožní si své klienty udržet.

Více
  Věrnostní programy Doporučíme Vám, jak změnit Váš věrnostní program, aby byl opravdu efektivní. Zjistíme, zda je Váš zákaznický program pro Vaše klienty opravdovým benefitem a jak ovlivňuje jejich chování. Více
NPS

Zjistíme a zpracujeme pro Vás okamžitou zpětnou vazbu od zákazníků. Výsledky Vám pomohou zlepšit vztah s nespokojenými zákazníky a zvýšit loajalitu zákazníků.

Více
Pre-testy

Pomůžeme Vám namodelovat koncept Vašeho produktu nebo služby tak, aby maximálně odpovídal představám zákazníků.

Více
Sales Forecast

S NMS Sales Forecast odhadnete budoucí chování zákazníků. V praxi Vám pomůže ušetřit za skladování zboží, snížit objem neprodaného zboží, lépe odhadnout objemy prodejů a efektivně řídit objednávky a logistiku.

Více
Segmentace

Pomocí Segmentace rozlišíme Vaše zákazníky na menší skupiny a umožníme Vám tak komunikovat s různými typy zákazníků vždy způsobem, který je pro danou skupinu nejvhodnější.

Více
Spokojenost a loajalita zákazníka

Zjistíme, zda jsou Vaši zákazníci spokojeni, odhalíme slabé stránky snižující zákaznickou spokojenost. Získáte tak možnost včas rozpoznat chování zákazníků, jež by mohlo signalizovat jejich zamýšlený odchod.

Více
Testování reklamních kampaní Pomůžeme Vám optimalizovat náklady na reklamní kampaň a přesně ji zacílit. Ověříme efektivitu reklamy a vybereme ten správný koncept. Více
Touch-Wise

Zjistíme postoje a názory Vašich zákazníků přímo na pobočce. Za použití nejmodernějších technologií Vám dodáme okamžitou zákaznickou zpětnou vazbu na poskytnuté služby.

Více
Tracking letáků a katalogů

Potřebujete zhodnotit své letáky ve srovnání s konkurencí. Zajímá Vás hodnocení atraktivity Vaší nabídky, kompletnosti nabízeného sortimentu, cen a případně dalších specifik?

Více